எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

Mrs Mercy Leelawathy Kanagaratnam

Mrs Mercy Leelawathy Kanagaratnam

Born 11/11/1929 - Death 20/12/2021 Jaffna (Birth Place) London (Lived Place)