எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி விமலராணி வாமதேவன்

திருமதி விமலராணி வாமதேவன்

Born 01/07/1945 - Death 26/12/2021 கோண்டாவில் (Birth Place) பிரித்தானியா (Lived Place)