எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு ரூபன் ரட்ணம் Premium Design

திரு ரூபன் ரட்ணம்

Born 03/04/1964 - Death 29/12/2021 அரியாலை (Birth Place) கனடா Ajax (Lived Place)