எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு குணரட்ணம் வஸ்ரியாம்பிள்ளை (குணம்) Premium Design

திரு குணரட்ணம் வஸ்ரியாம்பிள்ளை (குணம்)

Born 17/09/1956 - Death 29/12/2021 பருத்தித்துறை (Birth Place) கனடா (Lived Place)