எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சதாசிவம் சரவணபவ Premium Design

திரு சதாசிவம் சரவணபவ

Born 25/11/1933 - Death 28/12/2021 புலோலி (Birth Place) கனடா Mississauga (Lived Place)