எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் கந்தன் மோகனச்சந்திரன் (மோகன்) Premium Design

அமரர் கந்தன் மோகனச்சந்திரன் (மோகன்)

Born 15/06/1973 - Death 06/01/2021 கைதடி மத்தி (Birth Place) லண்டன் (Lived Place)