எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. விசாகரத்தின ஐயர் லோகேந்திரன்

திரு. விசாகரத்தின ஐயர் லோகேந்திரன்

Born 20/05/1963 - Death 29/02/2020 யாழ். தொண்டைமானாறு (Birth Place) Montreal Canada (Lived Place)