எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி அன்னம்மா நடராசா Premium Design

திருமதி அன்னம்மா நடராசா

Born 07/01/1936 - Death 03/01/2022 நுணாவில் (Birth Place) இத்தாலி Genoa (Lived Place)