எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி யசோதா சோதிப்பிரகாசம் Premium Design

திருமதி யசோதா சோதிப்பிரகாசம்

Born 30/10/1958 - Death 03/01/2022 அல்வாய் (Birth Place) வெள்ளவத்தை (Lived Place)