எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு செல்வராசா செல்வரஞ்சன்

திரு செல்வராசா செல்வரஞ்சன்

Born 10/04/1963 - Death 30/12/2021 கரவெட்டி (Birth Place) லண்டன் (Lived Place)