எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி செல்லத்துரை கனகம்மா

திருமதி செல்லத்துரை கனகம்மா

Born 16/05/1934 - Death 05/01/2022 இணுவில் (Birth Place) கனடா Montreal (Lived Place)