எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு குலசிங்கம் அப்பாக்குட்டி

திரு குலசிங்கம் அப்பாக்குட்டி

Born 23/01/1936 - Death 04/01/2022 உடுவில் (Birth Place) கனடா Scarborough (Lived Place)