எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி சாந்தி தேசஇலங்கைமன்னன் (பேபி) Premium Design

திருமதி சாந்தி தேசஇலங்கைமன்னன் (பேபி)

Born 22/10/1951 - Death 07/01/2022 சிங்கப்பூர் (Birth Place) சிங்கப்பூர் (Lived Place)