எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு வைரமுத்து கதிர்காமதாசன் Premium Design

திரு வைரமுத்து கதிர்காமதாசன்

Born 02/11/1937 - Death 08/01/2022 அராலி (Birth Place) கனடா Oshawa (Lived Place)