எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு அந்தோனிப்பிள்ளை எட்வேட் Premium Design

திரு அந்தோனிப்பிள்ளை எட்வேட்

Born 03/05/1945 - Death 04/01/2022 யாழ்ப்பாணம் (Birth Place) கொழும்பு (Lived Place)