எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

5ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் நல்லையா பரம்சோதி

அமரர் நல்லையா பரம்சோதி

Born 07/04/1945 - Death 06/01/2017 வேலணை புளியங்கூடல் (Birth Place) வேலணை புளியங்கூடல் (Lived Place)