எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி குணபூபதி தம்பையா (குணம்) Premium Design

திருமதி குணபூபதி தம்பையா (குணம்)

Born 01/01/1926 - Death 08/01/2022 நாரந்தனை (Birth Place) கொழும்பு (Lived Place)