எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு கணபதிப்பிள்ளை விஜயரட்ணம்

திரு கணபதிப்பிள்ளை விஜயரட்ணம்

Born 24/05/1933 - Death 05/01/2022 சரவணை மேற்கு (Birth Place) ஜேர்மனி Berlin (Lived Place)