எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு செல்லப்பா தர்மலிங்கம்

திரு செல்லப்பா தர்மலிங்கம்

Born 26/09/1938 - Death 11/01/2022 வேலணை கிழக்கு (Birth Place) கொழும்பு (Lived Place)