எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு இராசையா சுப்பிரமணியம்

திரு இராசையா சுப்பிரமணியம்

Born 10/06/1931 - Death 12/01/2022 வேலணை வடக்கு (Birth Place) கனடா Brampton (Lived Place)