எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு கைலாயநாதன் சுப்ரமணியம்

திரு கைலாயநாதன் சுப்ரமணியம்

Born 28/11/1950 - Death 06/01/2022 கொக்குவில் (Birth Place) கனடா Brampton (Lived Place)