எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி மல்லிகாதேவி தர்மகுலசிங்கம்

திருமதி மல்லிகாதேவி தர்மகுலசிங்கம்

Born 21/09/1951 - Death 14/01/2022 அச்சுவேலி (Birth Place) சுவிஸ் Luzern (Lived Place)