எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சுதேசநாதன் செல்லையா

திரு சுதேசநாதன் செல்லையா

Born 10/07/1947 - Death 13/01/2022 யாழ்ப்பாணம் (Birth Place) கனடா Markham (Lived Place)