எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் பத்மநாதன் பரராஜன்

அமரர் பத்மநாதன் பரராஜன்

Born 19/05/1952 - Death 28/01/2021 கைதடி தெற்கு (Birth Place) லண்டன் (Lived Place)