எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு பொன்னம்பலம் இராசையா

திரு பொன்னம்பலம் இராசையா

Born 31/05/1927 - Death 13/01/2022 மலேசியா (Birth Place) பிரித்தானியா (Lived Place)