எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு துரையப்பா நவரட்ணம்

திரு துரையப்பா நவரட்ணம்

Born 31/10/1932 - Death 12/01/2022 யாழ். அத்தியடி (Birth Place) கனடா (Lived Place)