எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு அப்புக்குட்டி நிர்மலநாதன்

திரு அப்புக்குட்டி நிர்மலநாதன்

Born 20/03/1961 - Death 17/01/2022 அளவெட்டி (Birth Place) கனடா Pickering (Lived Place)