எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

செல்வி. சுதாகரன் அஷ்னவி

செல்வி. சுதாகரன் அஷ்னவி

Born 17/01/2009 - Death 12/03/2020 Munchen - Germany (Birth Place) Munchen - Germany (Lived Place)