எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சோமசுந்தரம் நாகநாதன் Premium Design

திரு சோமசுந்தரம் நாகநாதன்

Born 01/02/1930 - Death 21/01/2022 நயினாதீவு (Birth Place) கனடா Ottawa (Lived Place)