எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு கந்தவனம் திருஅருள்ஜோதி Premium Design

திரு கந்தவனம் திருஅருள்ஜோதி

Born 23/08/1949 - Death 25/01/2022 அல்வாய் வடக்கு (Birth Place) கனடா Toronto (Lived Place)