எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி இமெல்டா சூசைதாசன் Premium Design

திருமதி இமெல்டா சூசைதாசன்

Born 04/06/1952 - Death 23/01/2022 யாழ்ப்பாணம் (Birth Place) கனடா Markham (Lived Place)