எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி அருளானந்தம் செல்வநாயகியம்மா (தங்ககிளி) Premium Design

திருமதி அருளானந்தம் செல்வநாயகியம்மா (தங்ககிளி)

Born 07/12/1938 - Death 31/01/2022 வல்வெட்டி (Birth Place) கனடா Toront0 (Lived Place)