எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. பத்மநாதன் அரவிந்தன் Premium Design

திரு. பத்மநாதன் அரவிந்தன்

Born 26/03/1972 - Death 08/03/2020 திருகோணமலை (Birth Place) லண்டன் (Lived Place)