எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி தேவராசா புவனேஸ்வரியம்மா Premium Design

திருமதி தேவராசா புவனேஸ்வரியம்மா

Born 10/08/1945 - Death 25/01/2022 வட்டுக்கோட்டை (Birth Place) பிரான்ஸ் (Lived Place)