எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சின்னத்தம்பி அரியரட்ணம் (அரியம்) Premium Design

திரு சின்னத்தம்பி அரியரட்ணம் (அரியம்)

Born 15/07/1953 - Death 05/02/2022 சாவகச்சேரி (Birth Place) கனடா Toronto (Lived Place)