எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு மாணிக்கம் இரவீந்திரகுமார்

திரு மாணிக்கம் இரவீந்திரகுமார்

Born 30/05/1961 - Death 24/04/2022 அளவெட்டி (Birth Place) கனடா Toronto (Lived Place)