எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி செல்வராணி யோகராசா

திருமதி செல்வராணி யோகராசா

Born 25/11/1960 - Death 28/03/2023 ஏழாலை Sri Lanka (Birth Place) Bremgarten ஸ்விட்சர்லாந்து (Lived Place)